Taru Reinikainen Työelämän ja koulutuksen asiantuntija

Ahdistaako aktiivimalli?

Aktiivimallilla ei ole pystytty edistämään työllistymistä, ainoastaan leikkaamaan etuuksia. Kansalaisaloitteen aktiivimallin peruuttamiseksi allekirjoitti yli 140.000 ihmistä. Aloite kaatui eduskunnassa ääniin 96-77. Huomionarvoista oli, että yksikään hallituspuolueen kansanedustaja, lukuun ottamatta ministereitä, ei ollut paikalla, kun mallista käytiin keskustelua. 

Työttömyysetuuksien takia ei kukaan halua olla työtön. Työpaikat ovat usein kaukana sieltä missä ihminen on jäänyt työttömäksi. Maakunnissa ei saa asuntoa myydyksi ja jos saa, niin sen hinnalla ei välttämättä edes saa yksiötä kasvukeskuksesta. Lisäksi osa ei työllisty, koska oma osaaminen on niin sanotusti vanhentunut. Ikääntyvien ongelma on, että työnantajat eivät halua heitä palkata.

Pro-kassan mukaan Pron jäsenistöä on aktiivimallin tultua voimaan työllistynyt aiempaa useammin lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Tämä on pääteltävissä soviteltua päivärahaa saavien työttömien määrän kasvuna.  Aktiivimallin ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin työllistää. Valitettavasti vakituista tai pitkäaikaista työtä saaneiden työttömien määrä ei ole kasvanut. Vaikutukset ovat jääneet hetkellisiksi.

Työllistämispalvelut toimivat hyvin eri tavoin eripuolilla maata. Maakunnalliset erot palveluiden saatavuudessa ovat suuria, mutta myös Helsingin sisällä on alueiden välisiä eroja.  Palveluiden piiriin pääsyssä esiintynyt myös ikäsyrjintää. Ole siinä sitten aktiivinen, kun tarjolla ei ole mitään mihin voisit aktivoitua.

Aktiivimalli 2, joka pitää sisällään esityksen niin sanotusta omatoimisesta työnhausta on eduskunnan käsiteltävänä. Mallissa on kyse siitä, että työttömän tulisi hakea tietty määrä työpaikkoja viikossa. Tämän lisäksi työttömän tulisi raportoida työnhaustaan kuukausittain verkkopalvelussa karenssin uhalla. Sillä ei ole merkitystä onko työtä ylipäätään tarjolla tai vastaako työ millään lailla henkilön osaamista. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK vastustaa mallia näennäistoimintana lain kirjaimen täyttämiseksi. EK katsoo, että malli voisi johtaa siihen, ettei avoimia työpaikkoja enää ilmoitettaisi julkiseen työnvälitykseen. Nykyisen hallituksen tavoitteena on ollut ajaa lakiesitys läpi tällä hallituskaudella. Saas nähdä miten käy.

Työnhakijoille tulee tarjota työvoimapalveluita, joilla on todellista vaikuttavuutta työllistymiseen. Työllistymistä ja työttömän osallisuutta tehostetaan ensisijaisesti toimivien ja vaikuttavien palveluiden kautta. Työllistymispalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla. Palveluita tulee tarjota myös ennakoivasti, ilman välitöntä työttömyysuhkaa. Työttömälle asetettavien toimintavelvoitteiden tulee olla yksilölähtöisiä, kannustavia ja tarkoituksenmukaisia. Työvoimaviranomaisten työn painopiste tulee siirtää työttömien valvonnasta työn etsimiseen.

 

www.tarureinikainen.fi

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat